Athenian Agora: Toilet stone

Toilet stone

Location details

Athenian Agora   (Photo...)
Museum of Athenian Agora

Adrianou 24, GR-105 55 Athens, Attiki, Greece (GR)

GEO: N37°58′30.666″ W23°43′27.044″ (37.975185, 23.724179), GoogleMap...

«